Kommunikation

Ledningsstöd

Kris

Jag hjälper dig att berätta. I de kanaler där effekten blir störst.

Behöver du stöd i arbetet med att skapa en bild av din verksamhet och ditt företag? Något som skapar nya affärer och som du och dina medarbetare kan vara stolta över. Oavsett om det handlar om digitala medier eller någon annan kommunikationskanal. Huvudsaken är att du vet vad du vill, att du har ett mål och en vision med din kommunikation och att du vet hur dina kunder ser ut. Och det du inte vet kan vi ta reda på.

Exempel på tjänster.

 • Kommunikationsstrategi och kommunikationspolicy
 • Digitala strategier
 • Medierelationer och mediestrategi
 • PR
 • Målgruppsanalys
 • Kanalstrategi
 • Komma igång i sociala medier
 • Stöd till kommunikationsschefen

Jag är din extra kraft. När du behöver någon som ser saker utifrån.

Fokus för många små och medelstora företag är att göra affärer och att arbeta med innovation. Det inre arbetet, det som skapar ordning och reda och trygghet internt, får ofta stå tillbaka. I tider av framgång känns detta inte så viktigt. Men så en dag står du där, och vet inte vad som gäller, och inget finns nerskrivet. Det kan gälla interna policies, strategier, kommunikation eller interim management.
Eller så behöver du kanske bara ett bollplank?

Exempel på tjänster:

 • Rådgivning för ledningen
 • "Temperaturkoll" på kommunikation
 • Vision, mål och strategier
 • Värderingar och kärnvärden
 • Interna policies
 • Interim management

Kris? Nejdå, inte vi inte. Men det kan ändå vara klokt att vara beredd. Om ifall att... Jag visar dig vägen ut och framåt.

Att inventera sina risker är att vara beredd på och kanske till och med undvika en kris. Och om krisen ändå är framme, kan jag hjälpa dig att hantera den. Jag vet hur man gör, för jag har varit där. Jag har känt paniken, och hanterat den. Och glöm inte att det finns ett liv även efter krisen – hur bygger du upp självförtroendet i organisationen? Hur bygger du åter upp förtroendet för din egen person?

Exempel på tjänster:

 • Riskinventering och krisförebyggande
 • Strategiskt och operativt stöd i kris
 • Kriskommunikation
 • Efter krisen

Referenser

Work in progress Work in progress Work in progress Work in progress Work in progress Work in progress Work in progress Work in progress Work in progress Work in progress Work in progress Work in progress

Coming soon