Journalist, kommunikationskonsult och ledare - till din tjänst

CommunicationWorks AB erbjuder tjänster inom kommunikation och ledningsstöd, kriskommunikation och interim management.

Cecilia Werner Kastensson är en erfaren kommunikationsledare, med bred erfarenhet av kommunikation med fokus på ledarskap, medierelationer och kriskommunikation. Hon började som journalist inom dagspress och TV och arbetade sedan i många år som kommunikationskonsult och kommunikationschef.
Cecilia drivs av att se människor och verksamheter utvecklas och har lätt för att se kärnan även i komplexa situationer. Hon har ett strategiskt angreppssätt och omsätter det i operativa uppgifter. Hon använder hela sina breda erfarenhet för att skapa nytta med kommunikation, gärna i växande företag som har fokus på affärerna snarare än på kommunikationsfrågor.

skapar nytta för kunderna genom...

Kostnadseffektivitet

fokus på kärnaffären

redo för krisen

Kunderna slipper anställa egna kommunikatörer eller inrätta en egen kommunikationsfunktion. Genom att anlita CommunicationWorks får de möjlighet att för en rimlig kostnad tillfälligt eller på längre sikt förstärka kommunikations- eller ledningsfunktionen.

Tillgång till strategiskt och operativt ledningsstöd för att istället fokusera på utveckling och tillväxt i den egna kärnaffären. CommunicationWorks kan bidra till intern ordning och reda på exempelvis styrande dokument och varumärkesarbete, utan kunden själv att behöva lägga interna resurser på detta.

Kunden ska känna att de är så förberedda på en kris så att de direkt vet hur de ska agera när krisen väl kommer. CommunicationWorks ger stöd i att förutse och förebygga potentiella kriser och hjälper till med krisplanering med inriktning på kommunikation. Kunderna får också snabb hjälp i en akut kris.